• 021.65581330 - 02165580077

تولید کننده انواع لوله و اتصالات UPVC

کاربرد انواع لوله های پلیکا

بسپارگستر حدادی- لوله های پی وی سی

کاربرد انواع لوله های پلیکا

 • آبرسانی
 • آشامیدنی
 • کشاورزی آبیاری تحت فشار
 • آبیاری بدون فشار
 • زهکشی
 • جدار چاه

در حال حاضر از نظر ISIRI شماره استاندارد ملی مورد استفاده برای آبرسانی تحت فشار این لوله ها ۹۱۱۷ با ویژگی های مکانیکی برای آب آشامیدنی ، آبیاری تحت فشار و سایر موارد در آبرسانی تحت فشار قابل استفاده است.

برای انتقال آب آشامیدنی ، لوله ها باید با ویژگی های ارائه شده توسط سازمان بهداشت که با توجه به استاندارد نگاشته شده نیز مطابقت داشته باشند.
همچنین کاربرد لوله های پلی وینیل کلرید(PVC) سخت

 • فاضلاب ( شهری (بدون فشار و تحت فشار )،فاضلاب داخل ساختمان )
 • کشاورزی (آبیاری تحت فشار ،آبیاری بدون فشار و زهکشی ، جدار چاه )
 • عبور کابل های الکتریکی و مخابراتی
 • انتقال آب باران ( ناودانی )
 • تهویه هوا(لوله هواکشی)
 • انتقال مواد شیمیایی

انتقال فاضلاب بدون فشار داخل ساختمان با استفاده از کدهای تعریف شده زیر برحسب حوزه U-PVC لوله های کاربرد مورد استفاده قرار می گیرند:

استاندارد ملی مورد استفاده برای این لوله ها شماره ISIRI9119 برای استفاده در روکار داخل ساختمان یا برای اجزای بیرون ساختمان که به دیوار نصب می شوند می باشند.

 

B کد کاربرد برای فاصله یک متر و کمتر از ساختمان، جاییکه لوله و اتصالات در زمین دفن شده و به سیستم اصلی کد و خروجی فاضلاب شهری متصل می شود.

تخلیه فاضلاب زیرزمینی بدون فشار با استفاده از کدهای تعریف شده زیر برحسب حوزه کاربرد U-PVC لوله های مورد استفاده قرار می گیرند:

حوزه کاربرد برای فاصله بیش از یک متر از ساختمان که سیستم لوله کشی مدفون در خاک به آن متصل می شود.

حوزه کاربرد برای فاصله یک متر و کمتر از ساختمان جاییکه لوله ها در زمین دفن شده و به سیستم اصلی  فاضلاب شهری متصل می شود.مورد استفاده در هر دو حوزه کاربرد فوق

لوله های انتقال آب باران( ناودانی):

لوله ها و اتصالات پلی وینیل کلرید ISIRI استاندارد ملی مورد استفاده برای این لوله ها شماره ۱۲۱۴۲
سخت مورد مصرف در انتقال آب باران در این استاندارد به صورت روکار است.

لوله های انتقال کابل:

این لوله ها در ISIRI و ۱۱۱۰۵ ISIRI استاندارد ملی مورد استفاده برای این لوله ها شماره ۳۴۵۰ انتقال کابل های الکتریکی و مخابراتی استفاده می شوند

 

شرکت بسپار گستر حدادی در راستای توسعه خط تولید لوله های پلیکا اقدام به تولید اتصالات لوله های پلیکا نموده است، برای سفارش این اتصالات با کارشناسان ما در قسمت فروش تماس بگیرید.

یک ستارهدو ستارهسه ستارهچهار ستارهپنج ستاره
 • ۱۳۹۸/۰۷/۱۹
 • 0
 • 353

نظرات کاربران